Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Firmy Unicorn VR World sp. z o.o.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest spółka UNICORN VR WORLD sp. z o.o. z siedzibą ul. BISKUPIA, nr 18, lok. 20; 04-216 Warszawa; NIP: 1132994914; REGON: 382803467; Numer KRS: 0000776082Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:  
1) poczty e-mail: office@unicornvr.world
2) telefonicznie: 534 183 557  

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu korzystania przez Użytkownika z rozwiązań oferowanych przez Administratora. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do korzystania z oferowanych rozwiązań, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych.Przetwarzanie danych następuje w oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, iż:
1. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: office@unicornvr.world.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
3. zawarcia, należytego wykonania, rozwiązywania umowy lub innych czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy, na podstawie Rozporządzenia, art. 6 ust. 1 lit. a) – c) i/lub lit. f),
4. dochodzenia roszczeń na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
5. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz przepisów szczegółowych,
6. sprzedaży towarów lub usług za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na podstawie Rozporządzenia, Art. 6 ust. 1 lit. b),
7. marketingu produktów i usług w zakresie uzyskanej zgody, na podstawie Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
10. Stowarzyszenie jest uprawnione do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: partnerami Stowarzyszenia) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych określającej cel przetwarzania. Ponadto Stowarzyszenie jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych instytucji publicznych.
11. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, osoba, której dane zostały udostępnione posiada prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.
12. W przypadku uznania, iż Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane niewłaściwie i narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
14. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
1. W każdej chwili Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały usunięte z bazy Administratora, o ile zostały wpisane na wyraźną zgodę Użytkownika. Może także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili Użytkownik może zwrócić się o przekazanie mu wszystkich jego danych przetwarzanych przez Administratora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy korzystania z usług na zasadach określonych w odrębnych Regulaminach, oraz stanowić wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

PLIKI COOKIES
1. Witryna/Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (np. przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
3. Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookie nie są przypisywane do konkretnej osoby.
4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do:- analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Optout.
6. Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację.
7. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info.
8. Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej:  
a) Blokowanie plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia użytkownika w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn
b) Blokowanie plików cookies w przeglądarce Internet Explorer: W menu “Narzędzia” należy wybrać “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
c) Blokowanie plików cookies w przeglądarce Opera: Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim “Ustawienia” i dalej “Wyczyść historię przeglądania…”.
d) Blokowanie plików cookies w przeglądarce Chrome: W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać “Narzędzia” a następnie “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
d) Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari: W menu “Safari” należy wybrać “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików cookies
9. Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
10. Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu/Aplikacji w pełnym zakresie.