Regulamin

Regulamin Strony Internetowej UNICORN VR WORLD sp. z o. o.

pod adresem: www.unicornvr.world

1. Definicje
1.1. Strona - serwis internetowy dostępny pod adresem www.unicornvr.world.
1.2. Administrator - UNICORN VR WORLD sp. z o.o. z siedzibą ul. BISKUPIA, nr 18, lok. 20; 04-216 Warszawa; NIP: 1132994914; REGON: 382803467; Numer KRS: 0000776082.
1.3. Użytkownik - każda osoba odwiedzająca Stronę.

2. Postanowienia Ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony przez Użytkowników.
2.2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze Strony. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony.

3. Zasady korzystania ze Strony
3.1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z internetu.
3.2. Użytkownikowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Odpowiedzialność
4.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne i rzetelne, jednak nie gwarantuje ich dokładności, kompletności oraz że są one wolne od błędów.
4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkowników z treści zamieszczonych na Stronie.

5. Prawa własności intelektualnej
5.1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie są chronione prawem autorskim i należą do Administratora lub innych podmiotów, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Korzystanie z nich bez zgody Administratora jest zabronione.

6. Dane osobowe
6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.

7. Kontakt z Administratorem
7.1. W sprawach związanych ze Stroną, Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem: poczty e-mail: office@unicornvr.world telefonicznie: 534 183 557

8. Zmiany w Regulaminie
8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem Strony.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
9.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.